Kuniyoshi Mabuchi
Fleishman Hillard
SVP&Partner
Partner